Διακανονισμός ζημιών

 

Οι μηχανικοί μας μέσα από την πολυετή εμπειρία τους και την άριστη γνώση των ασφαλιστικών συμβολαίων παρέχουν υπηρεσίες άμεσου διακανονισμού του κόστους αποκατάστασης των ζημιών με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η άμεση διενέργεια αυτοψίας στο χώρο της ζημιάς, η λεπτομερής καταγραφή των ζημιωμένων στοιχείων, η επιτόπου ερεύνα της αιτίας της ζημιάς, η άριστη κατανόηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και η γνώση του κατασκευαστικού κόστους για την αποκατάσταση παρέχουν την δυνατότητα του άμεσου διακανονισμού του ποσού αποζημίωσης.  

Μέσω του επιτόπου διακανονισμού η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης αποζημίωσης της εκάστοτε ζημιάς, υπηρεσία που έχει αναδειχθεί πολύτιμη τόσο για τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες όσο και για την ταχύτερη αποκατάσταση της ζημιάς των ασφαλισμένων.

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας παρέχουν επιτόπου λεπτομερείς αναλύσεις κόστους και χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης ως ανεξάρτητοι και αντικειμενικοί εμπειρογνώμονες στον τομέα.

Η εμπεριστατωμένη εξέταση της αιτίας, η αναλυτική κοστολόγηση και η παράθεση των όρων του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αποτελούν δέσμευση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των μηχανικών της MECO Experts.