Πραγματογνωμοσύνες

 

Οι πραγματογνώμονες – μηχανικοί του πυκνού πανελλαδικού δικτύου μας διενεργούν άμεσες αυτοψίες ερευνώντας σε βάθος την αιτία της ζημιάς και τις αναγγελθείσες συνθήκες του συμβάντος παρέχοντας εμπεριστατωμένη επιστημονική ανάλυση.

Μέσα από την πολυετή εμπειρία των μηχανικών μας και αντιμετωπίζοντας κάθε υπόθεση ξεχωριστά, παρέχεται λεπτομερείς καταγραφή των ζημιωμένων στοιχείων, ανάλυση των όρων και των ασφαλιστικών καλύψεων του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου, έλεγχος των περιπτώσεων υπασφάλισης / υπερασφάλισης κτιρίων και περιεχομένου τους καθώς και συστάσεις για τον περιορισμό μελλοντικών ζημιών ή πρόσθετων μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν.

Οι άρτια εκπαιδευμένοι μηχανικοί του πανελλαδικού δικτύου μας προσφέρουν ολοκληρωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες, εφαρμόζοντας της εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους στους ακόλουθους κλάδους:

Γενικές Ασφαλίσεις

Η ασφάλιση των κτιρίων και του περιεχομένου αυτών αποτελεί τη μοναδική λύση των ιδιωτών για τη μείωση του κόστους αποκατάστασης σε περίπτωση ζημιάς. Οι ανάλυση των αιτιών, η κατανόηση των κινδύνων και η παροχή αξιόπιστων και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ορθή αποκατάσταση της εκάστοτε ζημιάς.

Οι μηχανικοί της MECO Experts παρέχουν διεξοδική εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική ανάλυση για ζημιές από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, θύελλα – καταιγίδα, διαρροή σωληνώσεων, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές βλάβες, κλοπές και απώλεια εσόδων.

Η άμεση διενέργεια αυτοψίας στο χώρο της ζημιάς, η λεπτομερής καταγραφή των ζημιωμένων στοιχείων, η επιτόπου ερεύνα της αιτίας της ζημιάς και ο προϋπολογισμός του κόστους αποκατάστασής της, αποτελούν την βασική παροχή των μηχανικών μας για τις ζημιές γενικών ασφαλίσεων του κλάδου περιουσίας.

Τεχνικές ασφαλίσεις

Η ασφάλιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων γραμμής παραγωγής και μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποσκοπεί στην στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων από μια επικείμενη ζημιά. 

Οι άρτια εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας μέσα από την πολυετή εμπειρία τους σε σύγχρονα κατασκευαστικά έργα, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες ακαδημαϊκές τους γνώσεις στη βιομηχανία, διενεργούν εμπεριστατωμένες μελέτες πραγματογνωμοσύνης για ζημιές σε Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά και φωτοβολταικά πάρκα και υδροηλεκτρικές μονάδες).

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες και επιστημονικά αποδεδειγμένες μεθόδους οι μηχανικοί μας παρέχουν ανάλυση της αιτίας της ζημιάς σε βιομηχανικές μονάδες και  τεχνοοικονομικές αναλύσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αιτία πρόκλησης σε συνδυασμό με τα εκάστοτε εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια.  

Ασφαλίσεις Μεταφορών

Αστική Ευθύνη